بیستمین نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

Blog page
iran-oil-show-2015
بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار گردید.

در جریان این نمایشگاه شرکت توان پویش در سالن ۳۱B غرفه ۲۴ پذیرای میهمانان و بازدید کنندگاه محترم بود و به ارائه محصولات خود پرداخت. رایزنی با پیمانکاران داخلی وخارجی در این حوزه و معرفی آخرین توانمندی های شرکت, تقویت همکاری با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در راستای تامین حداکثری ملزومات صنعت نفت در داخل کشور, از جمله فعالیت های شرکت در مدت برگزاری این نمایشگاه بود. Read More